Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Naujienos

2011 metais gegužės 30 dieną į Ukmergės Šv. Petro ir Povilo bažnyčią atkeliavo Šv. Gailestingumo paveikslas.
Paskelbta: 2011-06-03 14:16:30

           Ukmergės Šv. Petro ir Povilo parapijiečiai, dekanato šeimos centras, Marijos legiono narės, Ukmergės jaunimas, skautai pasitiko Šv. Gailestingumo paveikslą iš Šv. Trejybės parapijos. Visa šią savaitę Ukmergės dekanato dekanas Gintautas Kabašinskas kvietė parapijiečius ir svečius melstis prie šio Šv. Gailestingumo paveikslo.

 

aukštyn