Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Jaunimo centras

Dekanato jaunimo vadovė – Monika VILKUTĖ, tel. (604) 98907.

Parapijos jaunimo grupę sudaro apie dvidešimt narių nuo 14 iki 30 metų. Tai ministrantai, adorantės ir jaunimo choro nariai.

Dekanato centre, ne rečiau kaip kartą per mėnesį, susirenka ne tik parapijos, bet ir kitų dekanato parapijų jaunimas.
Susirinkimų metu aptariami įvairūs jaunimo pastoracijos klausimai, planuojami renginiai, kelionės ir stovyklos, pažymimi grupės narių gimtadieniai, rodomi religinio turinio meniniai ir dokumentiniai filmai. 

Susirinkimuose, kelionėse ir stovyklose taip pat dalyvauja parapijos vikaras, todėl jaunimas visada turi galimybę iškelti ir aptarti aktualius tikėjimo klausimus.

Parapijos jaunimas ne tik dalyvauja pažintinėse kelionėse, bet ir vyksta į kitas dekanato parapijas, kur susitinka su vietos jaunimu, organizuoja krikščioniško turinio vakarones mokyklose.

Vasarą parapijos ir dekanato jaunimas organizuoja keliones ir stovyklas, į kurias pakviečia ir kitų dekanatų jaunimą.

aukštyn