Į pirmą puslapį

Caritas

Carito vadovė – Oksana Daunoravičienė, tel.867094311

Caritas parapijoje pradėjo veikti nuo 1990 metų. Šiuo metu Caritui priklauso penkios karitietės. Carito moterys ne tik rūpinasi labdara, bet lanko parapijos šeimas, prisideda prie vaikų katechizacijos, rūpinasi psichologine pagalba, bei prižiūri pasiligojusius senyvo amžiaus parapijiečius. Vykdo maisto produktų programą.

aukštyn