Į pirmą puslapį

Šeimos centras

Centro vadovė – tikybos metodininkė Ramutė SAKALAUSKIENĖ, tel. (618) 41853.
Lektorė – Inga Sveikauskienė.

Šeimos centras parapijoje veikia jau dešimt metų.

Kas antrą sekmadienį po Sumos šv. Mišių, Dekanato centre vyksta tris mėnesius trunkantys jaunavedžių pasirengimo Santuokos sakramentui kursai. Sužadėtiniai ne tik klauso paskaitų, bet dalyvauja įvairiuose parapijos renginiuose, talkina organizuojant skautų stovyklas.

Jaunavedžiai yra kviečiami dalyvauti katalikiškos šeimos programose. Šiuo tikslu organizuojamos papildomos paskaitos, kurias veda ginekologai, psichologai, arba socialiniai darbuotojai. Jaunavedžiai supažindinami su Kauno Arkivyskupijos Šeimos centro organizuojamais seminarais ir kviečiami juose dalyvauti.

Šeimos centras taip pat teikia individualią pagalbą įvairių priklausomybių ir krizių šeimose atveju.

Centro vadovė ir tikybos mokytojai dalyvauja Kauno Arkivyskupijos Šeimos centro rengiamuose konsultantų ir lektorių kursuose.
 

aukštyn