Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Statistika

Ukmergės Šv. Apaštalų Petro ir Povilo prapijoje šiuo metu gyvena apie 11 tūkst. žmonių. Parapijoje užsiregistravusių yra 3500 katalikų. Sekmadieniais šv. Mišiose dalyvauja apie 500 tikinčiųjų. Šv. Komunijos per metus išdalijama apie ...... tūkst.

Šv. Mišios taip pat aukojamos Ukmergės ligoninės koplyčioje (Vytauto g. 105) ir Nestacionarinių paslaugų centre (Vytauto g.).

PATARNAVIMAI \ METAI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pakrikštyta 60 72 60 81 70 82 85    
Pirmoji Komunija 82 109 118 86 165 95 49    
Sutvirtinta  21  14  145  87  71  85  73    
Sutuokta porų  12  15  13  24  23  23  27    
Palaidota  186  187  163  193  147  259  293    

aukštyn