Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Veikla, centrai ir grupės

Svarbiausios parapijos veiklos sritys: karitatyvinė veikla, katechezė, jaunimo pastoracija ir šeimų lankymas.

Parapijoje karitatyvinę ir katechetinę veiklą vykdo Caritas, Šeimos centras, Jaunimo centras ir Katechetikos centras.

Dauguma parapijos tikinčiųjų yra pagyvenusio amžiaus žmonės. Ypatingas dėmesys skiriamas jaunimo pastoracijos ir nuolatinės katechezės sritims.

Parapija yra dekanato centras, todėl Dekanato centro patalpose Santuokos sakramentui ruošiami ne tik parapijos bet ir viso dekanato jaunavedžiai. Taipogi kartą per mėnesį renkasi viso dekanato jaunimas. Kas mėnesį Dekanato centro salėje susirenka dekanato kunigai, Marijos legiono, Carito, Šeimos ir Katechetikos centrų vadovai ir nariai.

Parapijoje yra sumos ir jaunimo chorai, renkasi keletas maldos grupių, aktyviai apaštalauja Marijos legionas.

Parapijos namų funkciją atlieka Dekanato centras, kurio patalpose yra dvi salės: bendruomeninė ir mokomoji.

Bendruomenės salė skirta įvairiems renginiams ir susitikimams. Čia renkasi parapijos katechetinio, šeimos ir jaunimo centrų, kitų organizacijų ir maldos grupių nariai, vyksta choro repeticijos ir kiti parapijiečių sambūriai įvairiomis progomis.

Mokomojoje salėje vyksta vaikų ir jaunuolių katechezė ruošiantis Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, bei sužadėtinių ruošimas Santuokos sakramentui. Taipogi čia susirenka ir Pastoracinė taryba.

aukštyn