Į pirmą puslapį

Parapijos choras

Parapijoje yra du chorai – sumos ir jaunimo.

Sumos choro vadovė – Dalia SLIŽYTĖ, tel. (685) 77342.

Sumos chore gieda 24 choristai. Choras taip pat dalyvauja įvairiose religinėse ir giesmių šventėse, vyksta giedoti į atlaidus kitose parapijose, aplanko šventas Lietuvos vietas. Didžiosiomis šventėmis, chorui talkina buvusi parapijietė, Vilniaus Filharmonijos solistė Natalija Katilienė.
 

aukštyn