Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Parapijos choras

Parapijoje yra du chorai – sumos ir jaunimo.

Sumos choro vadovė – Dalia SLIŽYTĖ, tel. (685) 77342.

Sumos chore gieda 24 choristai. Choras taip pat dalyvauja įvairiose religinėse ir giesmių šventėse, vyksta giedoti į atlaidus kitose parapijose, aplanko šventas Lietuvos vietas. Didžiosiomis šventėmis, chorui talkina buvusi parapijietė, Vilniaus Filharmonijos solistė Natalija Katilienė.
 

aukštyn