Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Dvasininkai

Klebonas – kun. dek. Raimundas KAZAITIS
Gim. 1970 05 21
   Kunigystės šventimai 1997 01 12
   Parapijoje nuo 2019 11 05

Bažnyčios g. 5, 20106 Ukmergė
mob.  8 680 85 011
el. paštas:

Vikaras – kun. Valdas ŠIDLAUSKAS
   Gim. 1979 03 31
   Kunigystės šventimai 2014 05 18
   Parapijoje nuo 2018 06 19

Bažnyčios g. 5, 20106 Ukmergė
tel. (340) 51 983, mob. 8 677 62 503
el. paštas:  

aukštyn