Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Švč. M. Marijos legionas

Legiono grupės vadovė – Marytė ŠIDLAUSKIENĖ, tel. (340) 52143.

Parapijoje nuo 1994 m. uoliai darbuojasi Marijos legionas, kuriam šiuo metu priklauso 10 aktyvių narių ir apie 200 maldos talkininkų.

Legiono nariai rūpinasi vaikų ir suaugusių pasirengimu įkrikščioninimo sakramentams, platina katalikišką spaudą. Šiuo tikslu reguliariai lanko šeimas, aplanko vaikų namus. Taip pat ligoninėje ir namuose lanko ligonius, rūpinasi ligonių sakramento priėmimu.

Marijos Legionas kasdien prieš vakarines šv. Mišias veda Rožinio maldą, gavėnios laiku – Kryžiaus kelius. Legiono narė Janina Morkūnienė visiems parapijiečiams organizuoja piligrimines keliones į šventas vietas. Legiono narės Julijos Repečkienės namuose kartą savaitėje renkasi maldos grupė „Atgimimas“.

Parapijos Marijos legionas kas savaitę renkasi bažnyčioje bendrai Rožinio maldai ir savų uždavinių aptarimui.

aukštyn