Į pirmą puslapį

Pastoracinė taryba

Įkurta 2002 metais. Šiuo metu jai priklauso 19 narių. Tarybos pirmininkas yra parapijos klebonas. 

Šiuo metu vyksta Pastoracinės Tarybos atnaujinimo procesas.

aukštyn