Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Pastoracinė taryba

Įkurta 2002 metais. Šiuo metu jai priklauso 19 narių. Tarybos pirmininkas yra parapijos klebonas. 

Šiuo metu vyksta Pastoracinės Tarybos atnaujinimo procesas.

aukštyn