Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Naujienos

Ukmergės Šv. Petro ir Povilo parapijoje paminėta Gyvybės diena.
Paskelbta: 2012-04-30 09:06:10
aukštyn