Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Naujienos

Ukmergės dekanate Jaunimo dienos.
Paskelbta: 2012-09-24 11:01:52


 

Ukmergės Dekanato Jaunimo Dienos 2012


 

Skirtos Lietuvos krikšto 625 m. jubiliejui


 

 


 

„KRISTUS – MANO DRAUGAS“


 

Besiruošiant 2013 Lietuvos Jaunimo dienoms


 

 


 

Kartu su Molėtų ir Širvintų dekanatais 

KVIETIMAS


 

Rugsėjo 29 – 30 d. Ukmergėje

 

PROGRAMA


 

 
Rugsėjo 29 d. (Šeštadienis)

 


 

16.00 – Atvykimas ir registracija (Bažnyčios g. 5 – Ukmergės dekanato centras).


 

17.00 – Konferencija (Šv. Apašt. Petro ir Povilo

bažnyčioje. Praveda Kauno jaunimo

centro kapelionas kun. K. Genys).


 

17.30 – Susitaikymo Sakramento šventimas.


          Adoracija (kun. Teol. lic. R. Laniauskas, kun.teol. lic. D. Auglys).


18.00 – Šv. Mišios (Šv. Apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje. Dekanato jaunimo sielovadininkas soc. ped. mgr. D. Lukonaitis).


18.30 – Koncertas ( Ukmergės meno mokyklos

             auklėtiniai).


 

20.00 - Vakarienė ( dekanato centre).
21.00 – Tikėjimo liudijimai (praveda ses.            vienuolės iš Krikštėnų)
22.30 – Nakties tyla

 


 

Rugsėjo 30 d. (Sekmadienis)


 

 
8.00 – Labas rytas
9.00 – Pusryčiai (dekanato centre)
10.00 – Skirstymasis į grupeles (Švč. Trejybės bažnyčioje). Gieda Jaunimo chorai.
11.00 – Arkivyskupo pasitikimas prie Švč.


 

             Trejybės bažnyčios, Šv. Mišios, palai –


                  minimas ir išsiuntimas


 

 


 

Rugsėjo 29 d. Šeštadienį 12.00 prie kultūros centro vyks „Angelų sargų mugė“:


 

Iki 15.00 kultūros centro dailės galerijoje Ukmergės rajono abiturientų dailės darbų paroda.


 

Iki 16.00 Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje – paroda: Iš Ukmergės krašto kilę dvasininkai.


 

 


 

Atvykstantys turi turėti miegmaišius nakvynei.


 

 


 

Norintys giedoti chorai prašomi registruotis iki rugsėjo 23 dienos. Chorų koordinatorė Vida Tuškevičienė tel. 867009948 el. paštas: v.tuskeviciene@gmail.com


 

 


 

Koordinatoriai:


 

Ukmergės dekanas kun. Gintautas Kabašinskas tel. 868680498


 

Ukmergės dekanato jaunimo sielovadininkas kun. Dainius Lukonaitis tel. 861670363

 

aukštyn