Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Naujienos

Ukmergės dekanato Jaunimo dienų programa.
Paskelbta: 2012-09-24 11:10:28

 

Lietuvos jaunimo dienos 2013


 

Lietuvos jaunimo dienos – jau tradicinis ieškančio ir tikinčio jaunimo susitikimas, nuo 1997 metų vykstantis kas kelis metus vis kitame Lietuvos mieste, kitoje vyskupijoje. 2013 metų liepos mėnesį LJD įvyks Kaune.


 

Malda

Lietuvos jaunimo dienų 2013 malda (pagal Jn 15,1-17)

Jėzau, aš noriu būti Tavo draugas,
kad mano džiaugsmui nieko netrūktų.
Įkvėpk drąsos trokšti Tėvo valios,
laikytis Jo duotų įsakymų.
Padėk suprasti Tavąjį Žodį,
sutikti Tave sakramentuose
ir iš meilės dovanoti savo gyvenimą kitiems.

Jėzau, Tu mus draugais vadini ir nori, kad
mes kasdien gyventume vienybėje su Tavimi
ir dėkotume už Tavo artumą.
Tu nori, kad labiau pažintume Tėvą
ir niekuomet nuo Jo neatsiskirtume.
Tu kvieti, kad atsivėrę Šventajai Dvasiai, atgaivintume savo širdis,
ir priėmę Jos teikiamą malonę, būtume pilni Tavosios meilės.


Tėve, Jėzaus vardu meldžiame už Lietuvos jaunimo dienas Kaune.
Ateik, Šventoji Dvasia, ir apdovanok mus tikruoju džiaugsmu. Amen. 

Ukmergės Dekanato Jaunimo Dienos 2012


 

Skirtos Lietuvos krikšto 625 m. jubiliejui


 

„KRISTUS – MANO DRAUGAS“


 

Besiruošiant 2013 Lietuvos Jaunimo dienoms

 

Kartu su Molėtų ir Širvintų dekanatais


 

KVIETIMAS


 

Rugsėjo 29 – 30 d. Ukmergėje


 

 


 

PROGRAMA


 

 


 

Rugsėjo 29 d. (Šeštadienis)

 

16.00 – Atvykimas ir registracija (Bažnyčios g. 5 – Ukmergės dekanato centras).

17.00 – Konferencija (Šv. Apašt. Petro ir Povilo


bažnyčioje. Praveda Kauno jaunimo

centro kapelionas kun. K. Genys).


17.30 – Susitaikymo Sakramento šventimas.


 

              Adoracija (kun. Teol. lic. R. Laniauskas, kun.teol. lic. D. Auglys).


 

18.00 – Šv. Mišios (Šv. Apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje. Dekanato jaunimo sielovadininkas soc. ped. mgr. D. Lukonaitis).

18.30 – Koncertas ( Ukmergės meno mokyklos

             auklėtiniai).


20.00 - Vakarienė ( dekanato centre).

21.00 – Tikėjimo liudijimai (praveda ses.


             vienuolės iš Krikštėnų)


22.30 – Nakties tyla

 

Rugsėjo 30 d. (Sekmadienis)


 

8.00 – Labas rytas

9.00 – Pusryčiai (dekanato centre)

10.00 – Skirstymasis į grupeles (Švč. Trejybės

             bažnyčioje). Gieda Jaunimo chorai.

11.00 – Arkivyskupo pasitikimas prie Švč.

             Trejybės bažnyčios, Šv. Mišios, palaiminimas ir išsiuntimas
 

 

Rugsėjo 29 d. Šeštadienį 12.00 prie kultūros centro vyks „Angelų sargų mugė“:

Iki 15.00 kultūros centro dailės galerijoje Ukmergės rajono abiturientų dailės darbų paroda.

Iki 16.00 Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje – paroda: Iš Ukmergės krašto kilę dvasininkai.

 

Atvykstantys turi turėti miegmaišius nakvynei.

 

Norintys giedoti chorai prašomi registruotis iki rugsėjo 23 dienos. Chorų koordinatorė Vida Tuškevičienė tel. 867009948 el. paštas: v.tuskeviciene@gmail.com


 

Koordinatoriai:

Ukmergės dekanas kun. Gintautas Kabašinskas tel. 868680498

Ukmergės dekanato jaunimo sielovadininkas kun. Dainius Lukonaitis tel. 861670363

aukštyn