Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Naujienos

Švenčiausio Sakramento Adaracija
Paskelbta: 2013-04-12 11:29:09

Švenčiausio Sakramento Adaracija vyks nuo balandžio 15 d. (pirmadienis) 8 val. ryto iki balandžio 16 d. (antradienis) 8 val. ryto.

aukštyn