Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Naujienos

Gyvybės diena
Paskelbta: 2013-04-29 10:59:48

2013 balandžio 28 dieną Ukmergės dekanato šeimos centre buvo minima tarptautinė gyvybės diena.
Ukmergės Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje dekanas Gintautas Kabašinskas aukoja Šventąsias mišias .
Dekanas perskaitė Vyskupų konferencijos Gyvybės dienai parašytą laišką, kurio pagrindinė tema buvo apie laikinąją globą bei įvaikinimą. Ir ragino parapijiečius paimti vaikus globai bei įvaikinimui ir tapti jų globėjais. Šventųjų mišių pabaigoje buvo skaitoma Švento Juozapo Litanija. Meldėmės prašydami jo, kaip šventosios šeimos, Bažnyčios ir mūsų šeimų globėjo, užtarimo šioms intencijomis.
Už šeimas, globojančius ir įvaikinusias vaikus, kad Viešpats atlygintų už jų meilės darbus, suteiktų išminties, o sunkumams užklupus, jėgų semtis iš Šventosios Šeimos pavyzdžio.
Už šeimas bei asmenis, abejojančius ar nedrįstančius priglausti paliktą vaiką.
Kad Šventosios dvasios apšviesti jie sugebėtų atpažinti sau skirtąjį kelią ir drąsiai juo eiti.
Už be tėvų ir globėjų augančius vaikus, kad sugebėtų savo gyvenime atrasti viltį.
Už visus darbuotojus, kurie rūpinasi vaikučių globa, įvaikinimo procesais, kad veiktų vedami širdies.
Už mūsų visuomenę, kad nuoširdžiai priimtume, palaikytume ir stiprintume globojančius ar įvaikinusias šeimas.
Po Šventų mišių šeimos centro savanoriai dalino skirtukus – pėdutes.
Šv. Petro ir Pvilo bažnyčioje Gyvybės dienai buvo parengtas stendas.
Prie Šv. Mergelės Marijos statulos sužadėtiniai uždegė žvakeles ir kartu su visa bendruomene nusifotografavo.
Šeimos centre buvo rodomas filmas.

 

aukštyn