Į pirmą puslapį

Naujienos

Ukmergės Dekanato Šeimų šventė Vepriuose
Paskelbta: 2014-06-09 10:37:49

Birželio 7, Sekminių dieną, Vepriuose vyko Ukmergės dekanato Šeimų šventė. Šeimų šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Veprių klebonas Gintas Naudžiūna. Po Šventų Mišių šeimos dalyvavo konferencijoje. Konferencija buvo  skirta šeimos metams. Ją vedė Vilniaus Jėzuitų gimnazijos istorijos mokytojas Faustas Meškuotis. Po konferencijos sutikome Kauno arkivyskupijos vyskupą Kęstutį Kėvalą, kuris aukojo Šventasias Mišias kartu su Jonavos dekanato  dekanu ir Ukmergės dekanato kunigais. Po Šv. Mišių visi kartu ėjome Kalvarijos kalnus. Vyskupas palaimino visas dekanato šeimas. Renginį užbaigėme agape ir koncertu. Dėkojame visiems dekanato parapijų klebonams, kurie parėmė šią šventę.

aukštyn