Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Naujienos

Gimnazistai lankosi dekanato centre
Paskelbta: 2015-10-19 12:31:54

Spalio 9d, Dekanato centre buvo svečių iš A. Smetonos gimnazijos. Kartu su tikybos mokytoja Ramute Sakalauskiene 2c gimnazijos klasės moksleiviai, atėjo sužinoti apie dekanato institucijas ir jų veiklas. Taip pat dekanato referentė Monika papasakojo apie jaunimo veiklą dekanate, ką duoda jaunam žmogui tikėjimas. Ir  Monika pasidalino savo patirtimi, kaip  ji atrado tikėjimą. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su pasaulio jaunimo dienų, kurios šiemet vyks Krokuvoje, tikslais ir veikla.Taip pat buvo pakviesti pradėti ruoštis ir kartu vykti į Pasaulines jaunimo dienas su dekanatu.

aukštyn