Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Naujienos

Parapijos atsinaujinimo diena "Būkite gailestingi kaip jūsų Tėvas yra gailestingas"
Paskelbta: 2016-03-22 12:43:51

Kovo 19 d. Ukmergės Šv.Apaštalų Petro ir Povilo parapijoje vyko atsinaujinimo - rekolekcijų diena “Būkite gailestingi kaip jūsų Tėvas yra gailestingas”. Pirmoje dienos dalyje buvo Gyvieji akmenys, kurie šlovino, liudijo apie tai kaip Dievas gyvena juose, ir meldėsi asmenine užtarimo malda už kiekvieną dalyvį. Tai buvo nuostabi galimybė gauti Šventosios Dvasios dovanas.

Pasistiprinę žirnių košės toliau tęsėme atsinaujinimo dieną nuo muzikinio intarpo moterų vokalinio ansamblio “Cantilena”. Turėjome du mokymus, pirmasis ses. Pranciškos Bubelytės FDCJ, buvo apie tai kaip šiandien galime darbais parodyti gailestingumą, ir tai jog mažiau turintys mus moko gyventi ir mums duoda nuostabia gailestingumo pamoką. O ses. Rozana mokė mus kaip Marija yra gailestingumo motina, ir tai kaip mes turime nepamiršti Motinos danguje.

Dieną užbaigėme susitaikymo pamaldomis, kuriose kiekvienas galėjo pabūti su Jėzumi, ir turėjo galimybę asmeninei išpažinčiai.

Ačiū visiems dalyvavusiems, ir kitaip prisidėjusiems prie šios dienos.

aukštyn