Į pirmą puslapį

Kontaktai

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios adresas
Bažnyčios g. 10
LT-20107 Ukmergė
Svetainė internete: kn.parapija.lt/ukmergepp

Dekanato centras
Bažnyčios g. 5
LT-20107 Ukmergė
Tel. (340) 51983
El. paštas:

Interesantai priimami Dekanato centro raštinėje:
Šiokiadieniais 9.30–12 ir 17–19 val.
Šeštadieniais 9–12 ir 17–19 val.
Sekmadieniais 9–13 ir 17–19 val.

DVASININKAI

Dekanas kun. soc.d prakt. mgr. Vaidas BARTKUS
Vikaras kun. Robertas URBONAVIČIUS
Altarista mons. Jurgis UŽUSIENIS

PAMALDOS

Šventosios Mišios
Sekmadieniais 9.00, 10.00 (Votyva), 12.00 (Suma) ir 18.00 val.
Šiokiadieniais 18.00 val.
Šeštadieniais 10.00 ir 18.00 val.

Švč. Sakramento adoracija
Kiekvieną sekmadienį 11.00–12.00 val.