Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Kontaktai

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios adresas
Bažnyčios g. 8
LT-20107 Ukmergė
Svetainė internete: kn.parapija.lt/ukmergepp

Dekanato centras
Bažnyčios g. 8
LT-20107 Ukmergė
Mob. 8 622 45042
El. paštas:
www.facebook.com/ukmergespetroirpovilo/

Interesantai priimami Dekanato centro raštinėje:
Šiokiadieniais 9–13 val. ir 17–17.45 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais kreiptis prieš arba po šv. Mišių bažnyčios zakristijoje

DVASININKAI

Klebonas – kun. dek. Raimundas KAZAITIS
Vikaras – kun. Valdas ŠIDLAUSKAS

PAMALDOS

Šventosios Mišios
Sekmadieniais 9.00, 10.30, 12 ir 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.

Švč. Sakramento adoracija
pirmaisiais mėnesio penktadieniais po vakarinių šv.Mišių, sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių

ATLAIDAI

Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo – sekmadienį apie birželio 29 d.
Žolinės – rugpjūčio 15 d.
Švč. Mergelės Marijos Nekaltas Prasidėjimas – gruodžio 8 d.

aukštyn